Bariera przeciw szkodliwemu działaniu bobrów TIMBARIER

TIMBARIER Bariera ochronna przeciw szkodliwemu działaniu bobrów żyjących w środowisku naturalnym

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ:

Bariera ochronna przeciw szkodliwemu działaniu bobrów stanowiąca siatkę o oczkach zapewniających swobodny przepływ wody i trwale w węzłach połączonej oraz z materiału o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie i odpornego na działania czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się tym, że pokryta jest na całej swojej powierzchni trwale z nią związanym nasypem z ostrokrawędziowego kruszywa o fakcji piasku lub nasypem z ziarna ściernego.

Bobry żyjące w środowisku naturalnym powodują znaczące szkody, jak niszczenie drzewostanu przez zgryzanie drzew i krzewów, tworzenie niekontrolowanych rozlewisk i podtopień, zagradzanie swobodnego przepływu w obrębie urządzeń wodno-melioracyjnych w budownictwie hydrotechnicznym i komunikacyjnym, uszkadzają również nasypy kolejowe i drogowe, groble oraz wały przeciwpowodziowe w pobliżu starorzeczy i zbiorników wodnych.

Zalety stosowania bariery:

  • łatwy montaż
  • szerokie zastosowanie: woda, gleba, teren otwarty
  • bezpieczna dla zwierząt
  • nieszkodliwa dla środowiska

CHARAKTERYSTYKA WYROBU TIM BARIER:

Geosiatka dwukierunkowa o otwartej strukturze w postaci georusztu. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki, a żebra są o przekroju kwadratowym lub prostokątnym.
Siatka w dodatkowym cyklu produkcyjnym powleczona jest frakcją piaskową (kwarcową lub granitową). Spoiwem pomiędzy geosiatką a frakcja piaskową jest polimer nieszkodliwy dla środowiska.

PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU :

Wytrzymałość na rozerwanie kN /m 20/20
Sztywność węzła 100%
Przykładowy wymiar oczka mm 40/40
Powłoka piaskowa g/m2 400-600
Tolerancja wymiarów do 5 %

Produkt chroniony patentem nr P-415904