Gabiony

Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem. 

Siatki produkuje się i formuje w skrzynie (kosze), materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

Kosze siatkowe:

 • podłużne opaski brzegowe cieków,
 • progi, stopnie i przegrody wodne,
 • zabezpieczenia nasypów przyczółków mostowych
 • ekrany akustyczne
 • elementy małej architektury
 • estetyczne architektonicznie i krajobrazowo.
 

Kosze siatkowe z elementem kotwiącym:

 • zabezpieczenie i budowanie ścian pionowych lub zboczy odchylonych od pionu do 25º,
 • pokrycie i utwardzenie zasypki na siatkach kotwiących (długość 3÷5 m) tworzy trwały masyw gruntu odporny na erozję i obsuwanie się.

 

Materace siatkowe:

 • ubezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypów,
 • ubezpieczenie przeciwerozyjne skarp wykopów,
 • obudowa całego przekroju poprzecznego małych cieków, szczególnie melioracyjnych,
 • zabezpieczenia brzegów, dna dużych rzek i kanałów,
 • ochrona wybrzeża itp.

 

Walce siatkowe:

 • wzmocnienie, podparcie podmytych zboczy
 • szybkie zamykanie szczelin i wypełnianie wymyć przy awariach,
 • wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
 • tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
 • ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową.

 

Siatka ochronna

 • umacnianie zboczy górskich,
 • zabezpieczajace przed osuwaniem głazów i kamieni,
 • wzmocnienie i stabilizacja podłoża, np. na drogach pod warstwą asfaltu,
 • zabezpieczenie skarp oraz zboczy skalnych przed erozją i obsuwaniem,
 • ułatwiają naturalny wzrost roślinności, wzmacniają podłoże.