Geokrata (siatka komórkowa)

Geosiatka komórkowa jest stosowana do wzmacniania słabego podłoża pod nasypami i drogami dowolnej klasy (od dróg lokalnych do autostrad), jak również pod fundamentami i silnie obciążonymi posadzkami budynków przemysłowych i magazynowych, a także do budowy placów postojowych, parkingów oraz dróg tłuczniowych lokalnych, leśnych, rolniczych i technologicznych (np. dróg objazdowych, na placach budów i t.p.) w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.

Zastosowanie:

  • do wzmacniania słabych podłoży gruntowych pod różnego rodzaju obiektami budowlanymi w inżynierii drogowej i budownictwie kubaturowym,
  • rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy,
  • ubezpieczenia rzek, kanałów i zbiorników wodnych,
  • budowy nasypów i systemów drenażowych przy obiektach budowlanych.