Siatki i Kompozyty szklane i szklano-węglowe TIMGRID G-L

Geosiatki szklane i geokompozyty do nawierzchni asfaltowych charakteryzujące się wysoką sztywnością (wydłużenie do 3%) oraz odpornością na wysokie temperatury, dzięki czemu bardzo dobrze nadają się do zbrojenia nawierzchni asfaltowych. Mogą być produkowane z włókien szklanych, węglowych lub bazaltowych oraz być wstępnie powlekane bitumem.

Zastosowanie:

  • wzmocnienie nawierzchni bitumicznych,
  • rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni,
  • zwiększenie żywotności i trwałości nawierzchni bitumicznych,
  • służą do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych autostrad, lotnisk, dróg, ulic, chodników itp.,
  • mogą być stosowane na całej powierzchni konstrukcji, na części jej szerokości, jak również miejscowo,
  • zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń drogi, w dylatacjach mostowych itp.