Maty antyerozyjne PP, PES, jutowe, kokosowe

Maty i siatki antyerozyjne  stosuje się dla trwałego lub okresowego przeciwdziałania erozji powierzchniowej na nowo kształtowanych skarpach. Są to materiały o przepuszczalnej strukturze przestrzennej, wytwarzane z gęsto splecionych włókien naturalnych, syntetycznych lub z kombinacji tych surowców. W przypadkach szczególnych posiadają osnowę polimerowa lub stalową, zwiększającą ich wytrzymałość na rozciąganie.

Głowne funkcje zabezpieczen przeciwerozyjnych:

 • zapobiega erozji powierzchniowej, powodowanej działaniem opadów atmosferycznych, wód stojących i płynących,
 • wzmacnia powierzchniowo nasyp, podtrzymując warstwę humusu i zmniejszając jej poślizg,
 • ułatwia zakorzenianie się roślin i przyspiesza ich wzrost,
 • zapobiega wyrywaniu zakorzenionych roślin,
 • zmniejsza prędkość spływu wody.

Parametry:

 • Gramatura: od  350  g/m2  do   1000  g/m2
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od  3,8  kN/m   do   150  kN/m

Zastosowanie:

 • nasypy drogowe,
 • zazielenione skarpy,
 • brzegi rzek, kanałów i zbiorników wodnych,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • składowiska odpadów,
 • zielone dachy,
 • murawy obiektów sportowych,
 • pola golfowe i in.
 • jałowe i skaliste zbocza,
 • nabrzeża kanałów ziemnych i wodnych,
 • nieprzepuszczalne nabrzeża, brzegi kanałów, stawów i sztucznych zbiorników oraz przykrywanie wysypisk śmieci,
 • ochrona przeciw osuwiskom kamieni.