Maty drenażowe

Geokompozyty drenażowe są podstawowym celem wytwarzania geokompozytów wzmacniających jest uzyskiwanie materiałów łączących najlepsze cechy fizyczne geotekstyliów i produktów pokrewnych. Taki geokompozyt pozwala przy układaniu jednej warstwy wykorzystać np. zalety geowłókniny i geosiatki zbrojącej, które poprzez przeszycie lub połączenie cieplne tworzą jedną całość. Geokompozyty drenażowe pozwalają osiągnąć ważne zalety techniczne przy jednoczesnej prostocie montażu. Do tych walorów można zaliczyć: łatwą dostępność materiałów, uzyskanie trwałości i stabilności zboczy, dobre odwodnienie konstrukcji, odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry geokompozytów:

 • Masa powierzchniowa: od  140 g/m2  do  1100 g/m2 
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od   8,0  kN/m   do  230,0  kN/m.
 • Wydłużenie względne przy obciżeniu maksymalnym: od 2 % do 75 %
 • Siła przy przebiciu (metoda CBR): od 1,2 kN do 3,0 kN
 • Wskaźnik prędkości przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny: od 0,1 mm/s  do  2,9 mm/s
 

Zastosowanie:

 • drenaż dodatkowy wysypisk śmieci i przejmowanie przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji,
 • odprowadzanie gazów i naturalny drenaż przykrytych wysypisk śmieci,
 • tunele, ściany oporowe i podziemne budowle,
 • drenaż gruntu w obiektach geotechnicznych,
 • place, parkingi, ogrody i stadiony sportowe.
 • ograniczają łączne koszty i czas trwania inwestycji, ponieważ są łatwiejsze i szybsze w użyciu niż tradycyjne metody fi ltrowania i odprowadzania wód,
 • dają trwały drenaż odporny na zgniecenie bądź ograniczenie grubości,
 • zapewniają możliwość uzyskania większej powierzchni użytkowej.