контакт

Justyna Ostrowiecka – Регион продаж: Запад

tel: +48 881 690 390, email: justyna.ostrowiecka@geoniko.pl


Marek Trościańczuk – Регион продаж: юг

tel: +48 881 690 490, email: marek@geoniko.pl


Mariusz Kapuściński – Регион продаж: восток

tel: +48 881 690 577, email: mariusz@geoniko.pl


Grzegorz Chrapek – Регион продаж: Север

tel: +48 797 411 232, email: grzegorz@geoniko.pl