Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM

Charakterystyka i warunki stosowania kratki trawnikowej GEOKRATKA TIM

Komórkowy kształt kratki trawnikowej umożliwia przenikanie wody opadowej do podłoża, a gleba wypełniająca komórki stwarza dogodne warunki do wegetacji trawy. Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM może być stosowana również do budowy nawierzchni bez trawy, z wypełnieniem komórek kruszywem, np.: materiałem naturalnym o uziarnieniu poniżej 32mm (żwirem, pospółką, kruszywem łamanym, piaskiem albo glebą stanowiącą podłoże trawnika).

Kratka trawnikowa może być stosowana w inżynierii komunikacyjnej wyłącznie do nawierzchni wykonywanych na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla konkretnego obiektu, uwzględniającego miejscowe warunki gruntowe oraz wymagania techniczne. Kratka posiada wypustki, zarówno od strony spodniej (wys. 4 mm), jak i od góry (wys. 2 mm) zapobiegające poślizgowi.

Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM jest doskonałą alternatywą dla „ciężkich” (fizycznie i optycznie) betonowych płyt chodnikowych, betonowych płyt ażurowych, kostki brukowej, asfaltu i innych typów nawierzchni utwardzonej.

Powierzchnia biologicznie czynna GEOKRATKA TIM

Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM gwarantuje niezakłócony obieg wody w glebie. Powierzchnia biologicznie czynna to ok. 88,60 % nawierzchni. Dzięki temu trawniki wzmacniane kratką mogą być bez przeszkód nawadniane i nawożone. Doskonale się rozwijają, a równa powierzchnia ułatwia pielęgnację (koszenie, oczyszczanie z opadłych liści). Zgodnie z dyspozycją przepisu §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w którym wprowadzono definicję legalną „terenu biologicznie czynnego” należy wskazać, iż powierzchnia biologicznie czynna według rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, to: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2”.

Wspomniana definicja wskazuje, że najistotniejszym kryterium przy ocenie, czy część ziemi będzie mogła być uznana za biologicznie czynną będzie możliwość naturalnej wegetacji roślin. Definicja powyższa stwarza możliwość m.in. zaliczenia terenu wyłożonego kratą trawnikową do powierzchni biologicznie czynnej. Przepis ten należy wykładać równocześnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zalety kratki trawnikowej GEOKRATKA TIM

 • wytrzymałość

Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM spełnia wymogi obciążenia dla kategorii powierzchni ruchu G: drogi dostępu, strefy dostaw, strefy dojazdu dla pojazdów straży pożarnej. GEOKRATKA TIM przenosi nacisk 400 kN (1000 t/m2). Wysoka jakość tworzywa używanego do produkcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i elastyczność kratki.

 • powierzchnia biologicznie czynna

GEOKRATKA TIM jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych umocnień i stanowi optymalne połączenie trwałości i wytrzymałości z zachowaniem naturalnych walorów zagospodarowanej przestrzeni. Dzięki temu, że taka powierzchnia klasyfikowana jest jako biologicznie czynna, ma również tę zaletę, że nie trzeba od niej płacić podatku od wód opadowych.

 • wodoprzepuszczalność

Powierzchnia wyłożona kratkami GEOKRATKA TIM gwarantuje doskonałe przenikanie wód opadowych i roztopowych do gruntu. Powierzchnia wyłożona kratkami TIMKRATKA 40 nie wymaga skanalizowania, co znacznie obniża koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.

 • ekonomia

Montaż kratki GEOKRATKA TIM jest szybki i łatwy. Nie wymaga dużych nakładów pracy (1 osoba jest w stanie ułożyć do 100 m2 w ciągu godziny). Dzięki specjalnym zaczepom i wpustom kraty można łączyć metodą wtykową tworząc jednolitą nawierzchnię. Koszt przygotowania podłoża jest znacznie niższy niż w przypadku nawierzchni betonowych lub brukowych.

 • ekologia

Kratka trawnikowa GEOKRATKA TIM to ażurowa eko-kratka wykonana z tworzywa sztucznego uzyskanego w 100% z recyklingu. Kratka trawnikowa to ekologiczna alternatywa dla kostki brukowej i betonowych płyt ażurowych.

 

Przeznaczenie kratki trawnikowej GEOKRATKA TIM

 • miejsca postojowe,
 • drogi tymczasowe,
 • ścieżki w ogrodzie,
 • parkingi żwirowe,
 • drogi dojazdowe,
 • powierzchnie wysypane drobniejszym kruszywem,
 • wjazdy do garaży i na posesje,
 • tereny rekreacyjne,
 • stadniny koni, hipodromy, padoki,
 • ogrody zoologiczne,
 • wybiegi dla zwierząt,
 • strzelnice,
 • przygotowanie terenów pod imprezy masowe,
 • wzmocnienia skarp,
 • sadownictwo,
 • szkółkarstwo,
 • zielone dachy,
 • poligony.
geosiatka-1
geosiatka-3
galeria-9
galeria-10