Geosiatki komórkowe TIMCELL

Geosiatka komórkowa jest stosowana do wzmacniania słabego podłoża pod nasypami i drogami dowolnej klasy (od dróg lokalnych do autostrad), jak również pod fundamentami i silnie obciążonymi posadzkami budynków przemysłowych i magazynowych, a także do budowy placów postojowych, parkingów oraz dróg tłuczniowych lokalnych, leśnych, rolniczych i technologicznych (np. dróg objazdowych, na placach budów itp.) w trudnych warunkach gruntowo – wodnych. 

 

Zastosowanie:

  • do wzmacniania słabych podłoży gruntowych pod różnego rodzaju obiektami budowlanymi w inżynierii drogowej i budownictwie kubaturowym,
  • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy,
  • ubezpieczenia rzek, kanałów i zbiorników wodnych,
  • budowy nasypów i systemów drenażowych przy obiektach budowlanych. 

Parametry podstawowe: 

 

Wysokość kraty 50 mm // 75 mm // 100 mm // 150 mm // 200 mm // 250 mm // 300 mm
Rodzaj taśmy perforowana, pełna
Grubość taśmy TIMCELL standard - 1,3 mm TIMCELL premium - 1,5 mm
Odległość między zgrzewami 330 mm // 356 mm // 375 mm // 462 mm // 660 mm // 712 mm // 750 mm (tolerancja +/- 2 mm)

 

geosiatka-1
geosiatka-3
galeria-9
galeria-10