Geotkaniny TIMTEX PET oraz PP

Geotkaniny są produktem tkanym, wytwarzanym z dwóch układów przędzy lub włókien polimerowych tasiemkowych, monofilowych lub multifilowych krzyżujących się pod kątem prostym. Charakterystyczną cechą geotkanin jest wysoka i równomierna wytrzymałość w obu kierunkach przy niskiej i równomiernej wydłużalności.  

Stosowane jako wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów oporowych. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nimi górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo - wodnych. Maja zastosowanie przy budowie zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg i poszerzeniu korpusów nasypów drogowych.

Masa powierzchniowa geotkanin poliestrowych: od 100 g/m2 do 1000 g/m2
Masa powierzchniowa geotkanin polipropylenowych: od 15 g/m2 do 480 g/m2

 

Zastosowanie:

  • do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem,
  • do budowy dróg kolejowych
  • w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych
  • w zabezpieczeniach przeciw erozyjnych ,
  • do budowy zbiorników wodnych i zapór, kanałów,
  • do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych,
  • do budowy składowisk odpadów stałych,
  • do budowy zbiorników odpadów ciekłych.
geosiatka-1
geosiatka-3
galeria-9
galeria-10