Producent geotkanin TIMTEX PET oraz PP

Jesteśmy producentem geotkanin TIMTEX PET oraz PP. To zaawansowane technologicznie materiały wykonywane z poliestru lub polipropylenu. Geotkaniny są produktem tkanym, wytwarzanym z dwóch układów przędzy lub włókien polimerowych tasiemkowych, monofilowych lub multifilowych krzyżujących się pod kątem prostym. Charakterystyczną cechą geotkanin jest wysoka i równomierna wytrzymałość w obu kierunkach przy niskiej i równomiernej wydłużalności. To oznacza, że są wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

 

Zastosowanie geotkanin poliestrowych i polipropylenowych

Geotkaniny produkcji Niko są stosowane jako wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów oporowych. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nimi górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Podobnie jak geowłókniny drenażowe umożliwiają budowę placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Mają zastosowanie przy budowie zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg i poszerzeniu korpusów nasypów drogowych.

Zastosowanie:

  • do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem,
  • do budowy dróg kolejowych,
  • w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w systemach drenażowych,
  • w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych,
  • do budowy zbiorników wodnych i zapór, kanałów,
  • do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych,
  • do budowy składowisk odpadów stałych,
  • do budowy zbiorników odpadów ciekłych.

 

Dobór masy powierzchniowej geotkanin w zależności od zastosowania

Masa powierzchniowa geotkanin poliestrowych: od 100 g/m2 do 1000 g/m2
Masa powierzchniowa geotkanin polipropylenowych: od 15 g/m2 do 480 g/m2

Wybór odpowiedniej masy powierzchniowej geotkanin jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnych wyników w różnych zastosowaniach. Geotkaniny poliestrowe z masą od 100 g/m2 do 1000 g/m2 są idealne do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości, takich jak budowa dróg czy konstrukcje oporowe. Z kolei geotkaniny polipropylenowe z masą od 15 g/m2 do 480 g/m2 są zalecane do lżejszych zastosowań, gdzie kluczowa jest elastyczność i przepuszczalność. Dobór odpowiedniej masy powierzchniowej pozwala na maksymalizację efektywności geotkanin i zapewnienie długotrwałej stabilności projektów.

 

Zalety stosowania geotkanin w projektach budowlanych

Geotkaniny oferują szereg korzyści, które czynią je niezastąpionym materiałem w wielu projektach budowlanych. Ich główne zalety to m.in. doskonała stabilność wymiarowa, odporność na procesy biologiczne i chemiczne, a także łatwość w montażu. Ponadto geotkaniny poliestrowe i polipropylenowe, które produkujemy, skutecznie zapobiegają mieszaniu się różnych warstw gruntów, co jest kluczowe w zapewnieniu trwałości i stabilności konstrukcji. Dzięki tym właściwościom geotkaniny są szeroko stosowane nie tylko w budownictwie drogowym i kolejowym, ale również w inżynierii środowiskowej i geotechnicznej.

 

geosiatka-1
geosiatka-3
galeria-9
galeria-10