Siatki i kompozyty TIMGRID ®

Zalety siatek i kompozytów TIMGRID: 

  • siatki i kompozyty TIMGRID przejmują część naprężeń rozciągających i przenosi je na duże powierzchnie,
  • siatki i kompozyty TIMGRID są pokryte materiałem bitumicznym / asfaltem modyfikowanym,
  • zmniejszają propagację spękań odbitych,
  • polepszają wytrzymałość na obciążenia dynamiczne oraz tzw. zmęczenie warstw asfaltu, 
  •  znacznie wydłużają okres do momentu powstania rys w powierzchni jezdnej,
  • opóźniają powstawanie rys w miejscach połączeń przy poszerzaniu jezdni lub wykopach pod instalację,
  • wydłużają 3- do 4-krotnie okres między koniecznymi naprawami w porównaniu z nawierzchniami niezbrojonymi,
  • obniżają w ten sposób długookresowe koszty eksploatacji nawierzchni bitumicznych,

Kompozyty TIMGRID G-L oraz G-L-C zapewniają większą pewność układania w stosunku do typów G oraz G-C a także umożliwiają większy komfort oraz szybkość wbudowania. Przy użyciu kompozytów G-L oraz G-L-C można zrezygnować z podsypywania I zagęszczania masą siatki bezpośrednio po jej ułożeniu. Umożliwia to obniżenie nakładów i kosztów wbudowania siatki.

wykres

Siatki i kompozyty marki TIMGRID posiadają znikomą wydłużalność przy zrywaniu w wysokości około 2-3% i są przez to w stanie przejąć naprężenia rozciągające także dla nawierzchni o niskim dopuszczalnym wydłużeniu. Siatki i kompozyty marki TIMGRID wykazują wytrzymałość na wysoką temperaturę do 840 °C i nadają się dzięki temu do wbudowania pod asfalt lany.  

Powierzchnie zbrojone siatkami i kompozytami marki TIMGRID nadają się do późniejszego frezowania (w przeciwieństwie do powierzchni zbrojonych siatką stalową lub poliestrową); ścinki frezowe z siatkami i kompozytami marki TIMGRID mogą zostać ponownie użyte.

 

 

geosiatka-1
geosiatka-3
galeria-9
galeria-10